AboutOm
GoalMål
auto
da
en

Spredehagl goal

Spredehagl mål

My goal is, after article number 4, to keep the number of articles about a single topic at max 20%. Therefore Im writing about stuff Im not an expert in. Those who are, surely will think my articles are trivial, ill-conceived or wrong. Im fine with that. But I hope that I now and then can find a grain anyway. If everyone is only following the well-trodden paths, nothing new is discovered.

Mit mål er, efter artikel nummer 4, at holde antallet af artikler om et enkelt emne på højest 20%. Derfor skriver jeg om ting jeg ikke er ekspert i. Dem der er, vil sikkert synes mine artikler er trivielle, misforståede eller forkerte. Det har jeg det fint med. Men jeg håber at jeg en gang imellem alligevel kan finde et korn. Hvis alle kun følger de velbetrådte stier, bliver der ikke opdaget noget nyt.

One thing I actually know something about is IT security. I have worked with IT security for more than 20 years and am currently the Enterprise Security Architect of a large scandinavian company. Im using Spredehagl for a web-playground, and build the site very manually, because that is what gives me the kicks and I learn the most from. That is why I choose not the easy way, but the hard way.

Én ting jeg faktisk ved noget om er IT sikkerhed. Jeg har arbejdet med IT sikkerhed i mere end 20 år og er idag Enterprise Security Architect i en stor skandinavisk virksomhed. Jeg bruger Spredehagl som en web-legeplads, og bygger sitet meget i hånden, for det har jeg mest sjov ud af og lærer mest ved. Derfor vælger jeg ikke den nemme vej, men den svære vej.