AboutOm
GoalMål
auto
da
en

Mikromanual 1 - vi basic commands NEW

Mikromanual 1 - vi basale kommandoer NYT

The text editor vi is user friendly, it is just very choosy about its friends. But once you learn to know it, you discover its strong friendship.

Teksteditoren vi er brugervenlig, den er bare meget nøjeregnende med sin venlighed. Men når først man lærer at kende den, så opdager man dens store venlighed.

For some years I have made these super short A5 size "manuals". Printed out, cut up, laminated and handed out to vi beginners. The first six lines are a lifebuoy for those that have never used vi before. If they learn everything on the page, they will become decent vi users.

I flere år har jeg lavet disse superkorte A5-side "manualer". Printet ud, skåret op, lamineret og uddelt til vi begyndere. De første seks linjer er en redningskrans for dem der aldrig har brugt vi før. Lærer de alt hvad der står på siden, vil de blive hæderlige vi brugere.

PDF A5 PDF A5

PDF A5 PDF A5

PDF A4 PDF A4

PDF A4 PDF A4