AboutOm
GoalMål
auto
da
en

Quote 1 - Robert A. Heinlein

Citat 1 - Robert A. Heinlein

A human being should be able to change a diaper, plan an invasion, butcher a hog, conn a ship, design a building, write a sonnet, balance accounts, build a wall, set a bone, comfort the dying, take orders, give orders, cooperate, act alone, solve equations, analyze a new problem, pitch manure, program a computer, cook a tasty meal, fight efficiently, die gallantly. Specialization is for insects.

Et menneske skal være i stand til at skifte en ble, planlægge en invasion, slagte et svin, styre et skib, designe en bygning, skrive en sonet, lave et regnskab, bygge en mur, stoppe en blødning, passe en døende, modtage ordrer, give ordrer, samarbejde, arbejde alene, løse ligninger, analysere nye problemer, muge ud, programmere, lave god mad, kæmpe effektivt, dø med stil. Specialisering er for insekter.

Robert A. Heinlein, in "Time Enough for Love" (1973)

Robert A. Heinlein, i "Time Enough for Love" (1973)